Pričetek pogodbenega poskusnega obratovanja agregata 2

28 Mar, 2017
Pričetek pogodbenega poskusnega obratovanja agregata 2

Pogodbeno 60-dnevno poskusno obratovanje agregata 1 je zaključeno in agregat je predan v obratovanje. Po polnitvi akumulacijskega bazena na nominalno koto in ponovitvi določenih zagonskih preizkusov ter meritev, bo sledil končni prevzem agregata 1.

Na jezovni zgradbi HE Brežice je 7. marca 2017 potekala sinhronizacija agregata 2 na prenosno elektro energetsko omrežje. Sledil je uspešno izveden interni tehnični pregled, ki je zajemal vsa dela na agregatu 2, vključno s testiranji. Agregat 2 je od 21. marca 2017 v pogodbenem poskusnem obratovanju.

Na tretjem agregatu je marca potekala montaža turbinske in generatorske opreme, vgrajen je rotor generatorja, zaključevala so se elektro montažna dela. V mesecu aprilu bo sledil zaključek montaže s pričetkom zagonskih preizkusov in meseca maja je predviden začetek pogodbenega poskusnega obratovanja.

Zaključena so vsa večja gradbena dela, urejajo se še zunanje ureditve tako na levem kot na desnem bregu reke Save in zaključna dela na dostopnem mostu do elektrarne. V objektu elektrarne se izvajajo obrtniška dela.

Dvig akumulacije na nominalno koto je predviden po zaključku del na modifikaciji jezu NEK.

Tehnični pregled ter začetek poskusnega obratovanja HE Brežice je nespremenjen in predviden konec septembra 2017.