Pričetek pogodbenega poskusnega obratovanja tretjega agregata

31 Maj, 2017
Pričetek pogodbenega poskusnega obratovanja tretjega agregata

Dela na objektu HE Brežice se nadaljujejo in so skladna s terminskim načrtom ter v večini usmerjena na delovanje in dokončanje montaže ter testiranj agregatov. Pogodbeno poskusno obratovanje agregata 2 je bilo 20. maja 2017 uspešno zaključeno in agregat je bil začasno prevzet na znižani koti akumulacijskega bazena. Po dvigu gladine na nominalno koto ter ponovitvi zagonskih preizkusov na nazivni moči sledi končni prevzem agregatov 1 in 2.

Na tretjem agregatu je bil 24. maja 2017 uspešno izveden interni tehnični pregled. Na agregatu sedaj poteka 60 - dnevno pogodbeno poskusno obratovanje, ki se je pričelo 26. maja 2017.

Zaključena so tudi montažna dela na strojnem in elektro delu, generatorjih, turbinah ter na dostopnem mostu do hidroelektrarne, ki je v uporabi za gradbiščni promet. Družba HESS, d.o.o. je s svojim tehničnim osebjem že prevzela stikališče, mrežni transformator, agregat 1, pripravo tehnološke vode, pripravo komprimiranega zraka in pomožni sistem turbine.

Trenutno se ureja okolica hidroelektrarne s postavitvijo ograje in hortikulturnimi ureditvami, obrtniki pa izvajajo še zadnja obrtniška dela.

Rok za izvedbo tehničnega pregleda in začetek poskusnega obratovanja HE Brežice ostaja nespremenjen ter je predviden za konec septembra 2017.