Pričetek testiranj na tretjem agregatu

25 Apr, 2017
Pričetek testiranj na tretjem agregatu

Dela na hidroelektrarni Brežice se nadaljujejo in so usmerjena predvsem na delovanje in dokončanje agregatov. Agregat 1 je bil začasno prevzet na znižani koti akumulacijskega bazena in bo po dvigu gladine na nominalno koto ter ponovitvi določenih zagonskih preizkusov ter meritev sledil končni prevzem. Agregat 2 je od 21. marca 2017 v pogodbenem poskusnem obratovanju.

Na tretjem agregatu se je aprila zaključila montaža turbinske, generatorske in ostale elektro opreme. Suhi zagonski preizkusi vgrajene turbinske in generatorske opreme so se pričeli izvajati 10. aprila 2017. Konec meseca maja je predviden pričetek pogodbenega poskusnega obratovanja agregata 3.

Zaključena so vsa večja gradbena dela in dela na dostopnem mostu do elektrarne, ki je v uporabi za gradbiščni promet. Zaključujejo se zunanje ureditve z zasaditvami in postavitvijo ograje tako na levem kot na desnem bregu reke Save. V objektu hidroelektrarne se izvajajo končna pleskarska, keramičarska ter ključavničarska dela.

Dvig vode na nominalno koto je predviden po zaključku del na modifikaciji jezu NEK. Tehnični pregled ter začetek poskusnega obratovanja HE Brežice je nespremenjen in predviden konec septembra 2017.