Pridobljeni deklaraciji za proizvodno napravo

30 Mar, 2012

Na podlagi Energetskega zakona in določil Uredbe o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije, sta bili za hidroelektrarno Boštanj in hidroelektrarno Arto - Blanca izdani deklaraciji za proizvodno napravo.

Skladno z Energetskim zakonom je deklaracija za proizvodno napravo odločba, ki jo izda Javna agencija Republike Slovenije za energijo proizvajalcu električne energije za posamezno napravo za proizvodnjo električne energije, s katero se potrjuje, da proizvodna naprava izpolnjuje pogoje, predpisane za soproizvodnjo z visokim izkoristkom ali proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije.

Deklaraciji sta bili izdani za obdobje 5 let. Pred potekom petletnega obdobja je potrebno zaprositi za podaljšanje.