Pridobljeno uporabno dovoljenje za jezovno zgradbo HE Blanca

16 Nov, 2010
Pridobljeno uporabno dovoljenje za jezovno zgradbo HE Blanca

Dne 12.11.2010 je bilo s strani pristojnega upravnega organa, Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor investitorju, Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., izdano uporabno dovoljenje za zgrajeno jezovno zgradbo Hidroelektrarne Arto - Blanca. 

Ugotovljeno je bilo, da je objekt zgrajen v skladu z zakonom, da so odpravljene vse pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene na tehničnih pregledih v času poskusnega obratovanja ter da meritve različnih parametrov obratovanja ne presegajo mejnih vrednosti iz Uredbe. 

Navedena odločba je po obvestilu upravnega organa - Ministrstva za okolje in prostor dne 16.11.2010 postala dokončna, dne 16.12.2010 pa tudi pravnomočna.