Prihodnost vodne energije v Sloveniji obravnavana tudi v Državnem zboru

24 Maj, 2024
Prihodnost vodne energije v Sloveniji obravnavana tudi v Državnem zboru

Prejšnji teden je v Državnem zboru Republike Slovenije potekala 53. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je osvetlila pomembnost umeščanja hidroelektrarn v slovenski prostor, zlasti HE Mokrice, zadnje v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi.

Odbor je na seji sprejel tri sklepe, s katerimi so pozvali vlado k pospešitvi postopkov za izgradnjo HE Mokrice in drugih hidroenergetskih projektov: (1) Vlada naj pospeši postopke, ki bodo pripomogli k izgradnji HE Mokrice, in o izvedenih ukrepih poroča Odboru DZ vsake tri mesece, prvič 30. septembra letos. (2) Vlada naj v šestih mesecih predstavi ukrepe za pospešitev umeščanja objektov za izkoriščanje hidroenergetskega potenciala v prostor. (3) Odbor DZ prepoznava nadaljevanje uvajanja hidroenergije v Sloveniji kot javni interes in prispevek k doseganju ciljev energetske in podnebne politike.

Izgradnja HE Mokrice prepoznana kot izjemno pomembna za lokalno skupnost

Poslanka Državnega zbora Nataša Avšič Bogovič je po seji odbora na svojem Facebook profilu izpostavila nekaj ključnih točk: Poudarila je pomen HE Mokrice za lokalno skupnost, ki vključuje protipoplavno zaščito, prometno varnost in druge infrastrukturne projekte, kot so izgradnja obvoznice Brežice, novi most čez Savo in ureditev kolesarskih povezav. Omenila je tudi ukrepe za ohranjanje narave, kot so prehodi za vodne organizme, drstišča in ureditev nadomestnih habitatov. Izpostavila je potrebo po prehodu v nizkoogljično družbo in zagotavljanje konkurenčnih cen energije za gospodinjstva in gospodarstvo.

Razprava je pokazala na kompleksnost in nujnost uravnoteženja interesov med razvojem obnovljivih virov energije in ohranjanjem narave.

Hidroelektrarne so ključen vir za razvoj OVE, predvsem zaradi njihove fleksibilnosti in možnosti hranjenja energije.

Vizualizacija HE Mokrice (vir: arhiv HESS)

 

Povzeto po zapisu "Odbor DZ za infrastrukturo pozval k pospešitvi izgradnje HE Mokrice", avtor Mare Bačnar, Naš stik. Celoten članek lahko preberete na: Odbor DZ za infrastrukturo pozval k pospešitvi izgradnje HE Mokrice - Naš stik (nas-stik.si)

Posnetek seje odbora si lahko ogledate tukaj: 53. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, prenos (rtvslo.si)

Zapis seje: Evidenca (dz-rs.si)