Priznanje Občine Brežice za družbo HESS

06 Nov, 2017
Priznanje Občine Brežice za družbo HESS

Družba HESS je ob letošnjem občinskem prazniku prejela Priznanje Občine Brežice za leto 2017 za izjemen dosežek na področju obnovljivih virov energije in za družbeno odgovorno delovanje. S sodelovanjem s številnimi institucijami znanja in lokalnim okoljem družba pomembno prispeva h kakovosti življenja in razvoju občine Brežice. Priznanje je direktorju družbe izročil župan Ivan Molan na svečan seji Občinskega sveta Občine Brežice, ki je potekala v petek, 27. oktobra 2017, v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice.

Kakovostno, uspešno in družbeno odgovorno delo je rezultat timskega dela vseh zaposlenih. Znanje, ki ga imamo v družbi HESS na področju umeščanja v prostor ter izgradnje hidroelektrarn, je za nas izrednega pomena in zagotavlja zanesljivo izvajanje načrtovanih projektov tudi v prihodnje.