Proizvodnja električne energije v letu 2018

29 Jan, 2019
Proizvodnja električne energije v letu 2018

Družba HESS, d.o.o. je v letu 2018 na objektih HE Boštanj, HE Arto - Blanca, HE Krško in HE Brežice skupaj proizvedla 590 GWh električne energije. Preteklo leto so zaznamovale ugodne hidrološke razmere za proizvodnjo električne energije, predvsem v prvi polovici leta in potem še v mesecu novembru, kar se je odrazilo tudi na višji realizirani proizvodnji, ki je tako presegla letni plan za dobra 2 %. Poleg električne energije, proizvedene iz hidroelektrarn, je družba HESS v letu 2018 proizvedla še 176 MWh električne energije iz sončne elektrarne MFE Evrovartrade v Kisovcu.

Po uspešno zaključenem enoletnem poskusnem obratovanju in v oktobru 2018 pridobljenem uporabnem dovoljenju je tudi HE Brežice sedaj v rednem obratovanju in ima vlogo edine stalno zasedene hidroelektrarne v verigi štirih hidroelektrarn na spodnji Savi, od koder je možno upravljati in nadzirati delovanje gorvodnih hidroelektrarn in visokovodnega razbremenilnika na akumulaciji HE Brežice.

Na področju vzdrževanja so bila v letu 2018, skladno z letnim planom vzdrževanja, izvedena vsa načrtovana dela, kar je zagotavljalo varno in zanesljivo proizvodnjo električne energije. Na nekaterih sistemih, napravah in opremi posamezne hidroelektrarne so bile izvedene tudi nekatere modifikacije, s katerimi je izboljšana varnost in zanesljivost obratovanja ter omogočeno lažje vzdrževanje. V preteklih tednih so se že pričele tudi prve redne vzdrževalne aktivnosti, načrtovane za leto 2019.