Proizvodnja v letu 2011

04 Jan, 2012

Za družbo HESS, d.o.o. se poslovno leto 2011 počasi zaključuje. 

Obe obratujoči hidroelektrarni, HE Boštanj in HE Arto - Blanca, sta do konca leta 2011 proizvedli194,80 GWh električne energije.