Projekt »Elektronika z robotiko« na Osnovni šoli Artiče

13 Nov, 2023
Projekt »Elektronika z robotiko« na Osnovni šoli Artiče

Družba HESS je finančno podprla izvedbo projekta »Elektronika z robotiko«, katerega vsebine se v letošnjem šolskem letu prvič izvajajo kot izbirni predmet na Osnovni šoli Artiče. To je tudi prva šola v Posavju, ki je pristopila k omenjenemu projektu. V šolskem letu 2023/24 vsebine elektronike z robotiko obiskuje 12 učencev osmega razreda.

Elektronika z robotiko je projekt, ki želi učencem približati tehnične poklice, predvsem elektrotehniko. Ideja je nastala, ko sta izvajalca Vid Čarman in Mitja Brkopec tekom študija na Fakulteti za elektrotehniko odkrila, da nekateri od njunih sošolcev kljub končani srednji šoli z elektrotehniškega področja niso znali uporabljati spajkalnika. Zato sta začela razvijati projekt »Elektronika z robotiko«, ki ga lahko šole ponudijo učencem kot izbirni predmet, interesno dejavnost, krožek ali dodatne vsebine v sklopu Tehnike. Projekt je bil pilotno izveden na OŠ Polhov Gradec v šolskem letu 2021/22, kjer sta pobudnika dobila prve odzive učiteljice in učencev ter tako pripravila podroben učni načrt za nadaljnje delo.

Z vsebino projekta želita učencem predstaviti, kaj sploh je elektrotehnika in jim približati ta poklic, da se bodo lažje odločili, kaj želijo početi, ko odrastejo. Pomanjkanje strokovnega kadra je na tem področju vedno večje, zato je cilj projekta motivirati učence za nadaljnje izobraževanje v tehnični smeri.

V sklopu elektronike z robotiko učenci naredijo izdelke, ki po zaključku ostanejo v njihovi lasti. Ob izdelavi končnih izdelkov se naučijo spajkati, tvoriti osnovne elektrotehniške tokokroge in vadijo splošne ročne spretnosti. Prav tako se spoznajo z risanjem električnih shem, tiskanih vezij, osnovami grafičnega programiranja ter 3D modeliranja.

Izdelki, ki jih bodo učenci naredili tekom šolskega leta, so:

  • učno-razvojne ploščice,
  • novoletna smrekica,
  • digitalizirana igra 3 v vrsto,
  • uporovna kocka,
  • robotski avtomobilček.

 

Učenci OŠ Artiče, ki so za izbirni predmet izbrali elektroniko z robotiko, so nas z učiteljem obiskali v začetku šolskega leta. Na HE Brežice jih je nagovoril direktor družbe HESS, na kratko smo jim predstavili naše področje delovanja in možnosti zaposlitev, ki jih družba nudi. Po kratki predstavitvi so si učenci z velikim zanimanjem ogledali še delovanje hidroelektrarne.

   

Sliki 1 in 2: Učenci OŠ Artiče na obisku HE Brežice 

V družbi HESS se zavedamo naše odgovornosti do širše družbene skupnosti in okolja, v katerem aktivno delujemo ter ga hkrati sooblikujemo, zato s ponosom podpiramo družbeno odgovorne, trajnostno naravnane projekte, ki omogočajo napredek in višjo kakovost življenja prebivalcev na področju našega delovanja. S tem namenom smo letos podprli tudi izvedbo projekta »Elektronika z robotiko« – želimo namreč animirati mlade, da spoznajo elektrotehniške osnove, se soočijo s praktično realnostjo in znajo tudi kaj sami narediti kakšen izdelek.

V zadnjem času se prepogosto srečujemo s problemom pomanjkanja ustreznih profilov za zaposlitev oz. deficitarnostjo določenih poklicev ter nezanimanju učencev za specifična šolanja. V družbi HESS skušamo naše delovanje in dejavnosti približati tudi srednješolcem in študentom preko omogočanja opravljanja obveznih dijaških in študentskih praks na različnih področjih dela, s sodelovanji na informativnih dnevih, udeleževanjem in predstavljanjem na kariernih sejmih ipd. Na ta način jim želimo predstaviti področje delovanja družbe in pridobiti ustrezne potencialne kadre za morebitne prihodnje zaposlitve. Želimo pa si, da bi tudi sam izobraževalni sistem sledil zahtevam in potrebam trga dela ter se čimprej odzval z ustreznimi prilagoditvami izobraževalnih programov. Premalo je namreč poudarka na tehničnih strokah in možnostih zaposlitve, ki jih nudi tovrstna izobrazba.

 

Več o samem projektu: