Prvo vrtenje agregata 2 z vodnim natokom

02 Mar, 2017
Prvo vrtenje agregata 2 z vodnim natokom

Na jezovni zgradbi HE Brežice je bilo 27. februarja 2017 uspešno izvedeno prvo vrtenje agregata 2 z vodnim natokom. Po zaključku suhih testiranj so v izvajanju še mokra testiranja opreme. V mesecu marcu bo sledila sinhronizacija agregata 2 na prenosno elektro energetsko omrežje in predviden pričetek pogodbenega poskusnega obratovanja.

Agregat 1 je od januarja 2017 v pogodbenem poskusnem obratovanju.

Na tretjem agregatu poteka montaža turbinske in generatorske opreme. V mesecu marcu bo vgrajen rotor agregata 3. Sledi zaključek montaže agregata 3 s pričetkom testiranj.

Vsa končna testiranja agregatov bodo izvedena po dvigu akumulacije na nominalno koto, ki se bo lahko izvedla po zaključku del na nasipih akumulacijskega bazena in zaključku del na modifikaciji jezu NEK.

Na HE Brežice so zaključena vsa večja gradbena dela. V objektu se izvajajo obrtniška dela in zunanje ureditve tako na levem kot na desnem bregu reke Save. V spomladanskih mesecih je načrtovana izvedba zaključnih del na dostopnem mostu do elektrarne.

Tehnični pregled ter začetek poskusnega obratovanja hidroelektrarne je nespremenjen in predviden konec septembra 2017.