Rezultati vzorčenja sedimenta in prvotnih tal na poplavljenih področjih

18 Sep, 2023
Rezultati vzorčenja sedimenta in prvotnih tal na poplavljenih področjih

Vlada RS je konec prejšnjega tedna na svoji spletni strani objavila rezultate vzorčenja sedimenta in prvotnih tal na poplavljenih področjih, ki ga je po avgustovskih poplavah izvedla Agencija RS za okolje (ARSO).

Po poročanju ARSO sta bila na vsakem vzorčnem mestu odvzeta dva vzorca, in sicer vzorec sedimenta oz. mulja ter vzorec prvotnih tal, v katerih so bile izvedene analize vsebnosti kovin in mineralnih olj.

Rezultati so bili vrednoteni glede na Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh, glede na vsebnost teh onesnaževal v naplavinah in v tleh na teh območjih pred poplavami.

Slika 1: Podatki o onesnaženosti tal in mulja | Avtor: Agencija za okolje, vir: www.gov.si (spletni zajem).

Rezultati izvedenih analiz kažejo, da so sedimenti v porečjih Gradaščice, Sore, Save, Pšate, Kamniške Bistrice, Krke, Savinje in Mure z vidika vsebnosti kovin in mineralnih olj neproblematični. Na nekaterih območjih navedenih porečij se je izkazalo, da so bila tla onesnažena že pred poplavami (vzorčna mesta Sneberje, Litija, Celje).

Slika 2: Rezultati vzorčenja tal in sedimentov po poplavah za problematična onesnaževala | Avtor: ARSO, vir: www.gov.si (spletni zajem).

Celotna sporočilo ARSO je dostopno na povezavi: https://www.gov.si/novice/2023-09-14-rezultati-vzorcenja-sedimenta-in-prvotnih-tal-na-poplavljenih-podrocjih/