Slovenci podpirajo zeleni prehod

30 Sep, 2022
Slovenci podpirajo zeleni prehod

V sredo je pod okriljem Ministrstva za infrastrukturo potekal konstruktivni tematski posvet o prihodnji energetski in okoljski politiki Slovenije. Z njim se pričenja priprava posodobljenega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), ki naj bi zvišal cilje glede uporabe obnovljivih virov in energetske učinkovitosti.

Ciljni delež uporabe obnovljivih virov energije (OVE), ki je trenutno za Slovenijo do leta 2030 še postavljen pri 27 odstotkih (na ravni EU 32 odstotkov), bo višji. Ob upoštevanju sedanjega razmerja bi ga lahko postavili pri 35 odstotkih.

Slovenija sicer za veljavnimi cilji glede OVE zaostaja; leta 2020 je delež teh virov v končni rabi energije znašal 24,1 odstotka, zato smo morali manjkajoči statistični delež do 25 odstotkov odkupiti.

Prebivalci Slovenije so glede na anketo, ki jo je opravila družba Mediana in katere izsledke so predstavili na sredinem dogodku, večinoma naklonjeni OVE in se strinjajo, da je treba njihovo rabo pospešiti. Podpirajo zeleni prehod, tako izvedbo hidroelektrarn kot vetrnih in sončnih. Takšna podpora je skladna tudi s pozivi Evropske komisije iz oktobra 2020, da mora Slovenija povečati delež OVE virov v svojem portfelju proizvodnje električne energije in bistveno bolj ambiciozno izkoristiti zlasti svoj vodni potencial.

Rezultati ankete družbe Mediana o naklonjenosti OVE v Sloveniji.

Naloga politike in stroke je, da skupaj izoblikujemo odgovorno strategijo ter določimo projekte, ki bodo uresničljivi in čim prej izvedljivi. Le tako bomo lahko poskrbeli za zanesljivo in konkurenčno oskrbo z energijo. K sreči ima Slovenija z načrtovanimi hidroelektrarnami na Savi potencial, da zastavljene cilje tudi hitro in učinkovito uresniči.