Sprememba naslova družba Hess

18 Jan, 2011

Zaradi vpisa poslovne stavbe družbe HESS, d.o.o. v kataster stavb, je prišlo do spremembe poslovnega naslova. 
Od 17.01.2011 dalje ima družba HESS, d.o.o., novi naslov, ki se glasi:

Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.
Cesta bratov Cerjakov 33 A
SI - 8250 Brežice