Svetovni dan okolja

05 Jun, 2024
Svetovni dan okolja

Svetovni dan okolja, ki ga obeležujemo 5. junija, ozavešča o ključnih okoljskih vprašanjih in vsako leto pritegne stotine milijonov ljudi k ukrepanju za zaščito planeta. Letošnji slogan poudarja pomembnost iskanja rešitev za obnovo zemljišč, zaustavitev dezertifikacije in krepitev odpornosti proti suši.

Kmetijska zemljišča, gozdovi, travniki, savane in gore zagotavljajo človeštvu dobrine in storitve, ki omogočajo razvoj. Te pokrajine podpirajo vodni ekosistemi, kot so oceani, reke in jezera, ki vzdržujejo vodne cikle, ki ohranjajo zemljo rodovitno.

Z večanjem števila prebivalcev, proizvodnje in potrošnje, z globalnim segrevanjem in onesnaževanjem so ekosistemi po svetu čedalje bolj ogroženi. Približno 40 odstotkov svetovnega prebivalstva je prizadetega zaradi degradacije zemljišč. Vsako leto je 55 milijonov ljudi neposredno prizadetih zaradi suš, kar predstavlja resno nevarnost za živino in pridelke v skoraj vseh delih sveta.

Svetovni sladkovodni ekosistemi oskrbujejo milijarde ljudi s hrano in vodo, ščitijo pred sušami ter zagotavljajo življenjski prostor neštetim rastlinam in živalim. 

Voda, hrana in energija so osnovne dobrine, ki jih potrebujemo za preživetje. Hidroelektrarne omogočajo razvoj vseh treh komponent: proizvajajo čisto električno energijo, zadržujejo velike količine nadzemne in podzemne vode ter omogočajo zanesljivo proizvodnjo hrane, neodvisno od podnebnih sprememb.

Podnebne spremembe, ki jih doživljamo, poleg sprememb v ozračju pomenijo tudi spremembe na vodotokih. Z leti lahko pričakujemo vedno več ekstremnih dogodkov, poplav in večje spreminjanje med minimalnimi in maksimalnimi pretoki. Z večnamenskim projektom izgradnje verige HE na spodnji Savi se ta problematika uspešno rešuje. Z ustreznimi infrastrukturnimi ureditvami lokalnemu okolju zagotavljamo protipoplavno zaščito, urejenost vodotokov, omogočamo namakanje kmetijskih površin, varstvo podzemnih voda, dvig podtalnice in posledično ohranjanje zalog pitne vode ter zanesljivo oskrbo prebivalcev s kvalitetno pitno vodo.  

Pretočne akumulacije kot veliki zalogovniki vode ponujajo boljše razmere kot prosto tekoči vodotoki in predstavljajo rešitev za daljša sušna obdobja. Zadrževanje voda je ključnega pomena za bogatenje vodotokov in podzemnih voda v času suš in uspešna rešitev preprečevanja še večje škode, ki bi jo suša povzročila obstoječim rastlinskim in živalskim vrstam ter habitatnim tipom. Dokazano je, da večje količine vode – pretočne akumulacije – hladijo vodotok, ohranjajo podtalnico in s tem rešujejo ekosistem, zato bodo v prihodnje vodni zadrževalniki nepogrešljivi.

 

Več o letošnji kampanji World Environment Day: World Environment Day