Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, 3. marec

03 Mar, 2020
Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, 3. marec

Svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst*, ki ga obeležujemo vsako leto 3. marca, letos poziva k ohranjanju celovitosti življenja na Zemlji, ki zajema prosto živeče živalske in rastlinske vrste, ki predstavljajo ključen del biotske raznovrstnosti** in so prav tako ključnega pomena za preživetje ljudi. Poudarja pa tudi pomen trajnostne rabe naravnih virov za doseganje ciljev trajnostnega razvoja.

Svet se danes sooča z vse bolj občutnejšimi vremenskimi pojavi in spremembami, ki so povezane z globalnim segrevanjem ter kot take pomembno vplivajo na vse države sveta. Pri tem je Slovenija jasno zavzela stališče, da bo uresničevala načela in cilje trajnostnega razvoja, ki so jih določili Združeni narodi z namenom odpravljanja revščine, omilitve podnebnih sprememb in preprečevanja nepravičnosti ter posledično izboljšanjem kakovosti bivanja. Odgovor za odgovoren in trajnostni razvoj okolja, v katerem bivamo, je v večnamenskih projektih, kot je izgradnja verige hidroelektrarn na Savi, ki združuje načela trajnostnega razvoja.

V družbi HESS se zavedamo pomena odgovornega, celovitega in trajnostno usmerjenega prostorskega razvoja, zato smo ob načrtovanju večnamenskega projekta izgradnje HE Mokrice, ki bo zaključila verigo hidroelektrarn na spodnji Savi in tako pomembno prispevala k povečanju deleža obnovljivih virov energije v končni rabi ter udejanjanju trajnostnega razvoja, med drugim posebno pozornost namenili tudi ukrepom za izboljšanje biotske raznovrstnosti. V sklopu izgradnje HE Mokrice bo tako nastalo novo mokrišče, ki bo pripomoglo k ohranjanju nekaterih živalskih vrst na območju posega, predvsem kačjega pastirja, nižinskega urha in velikega pupka, močvirske sklednice, med pticami pa čapljice, tukalice in trstnice.

 

Več o Svetovnem dnevu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst: https://www.wildlifeday.org/

 

* Generalna skupščina Združenih narodov je na svoji 28. seji, decembra 2013, razglasila 3. marec kot Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (ang. World Wildlife Day), z namenom obeležitve in dviga zavedanja prosto živečih živali in rastlin na Zemlji.

** Biotska raznovrstnost (ang. biodiversity) je stopnja raznolikosti vseh oblik življenja v nekem okolju, bodisi ekosistemu (kopenski, morski idr.) bodisi na celotni Zemlji. Nanaša se na vrste, njihove genetske lastnosti in ekosisteme. Povedano drugače, gre za raznovrstnost ekosistemov in živih organizmov znotraj vrst in med različnimi vrstami.