Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst

01 Mar, 2024
Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst

Povezovanje ljudi in planeta: Raziskovanje digitalnih inovacij in ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst

3. marca obeležujemo svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, ki nas spodbuja k ohranjanju celovitosti življenja na Zemlji. Bogastvo živalskih in rastlinskih vrst ter ekosistemov je ključnega pomena za naš vsakdanjik. Zdravi ekosistemi nam zagotavljajo zrak, ki ga dihamo, pitno vodo in hrano za preživetje, materiale za obrt in gradnjo ter nas varujejo pred ekstremnimi naravnimi pojavi.

Ob letošnjem dnevu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst je poudarek na raziskavah digitalnih inovacij in načinih, kako lahko digitalne tehnologije in storitve pripomorejo k ohranjanju prosto živečih vrst ter sobivanju med ljudmi in živalmi, tako med zdajšnjimi kot prihodnjimi generacijami. Povezave med ljudmi in naravo se skozi leta spreminjajo. Inovacije in digitalne tehnologije pa nam lahko v veliki meri olajšajo raziskovanje, komuniciranje, sledenje, analize in mnoge druge vidike ohranjanja biotske raznovrstnosti.

Slika: Uradni plakat WWD2024, ki ga je oblikovala CHENG Hui Xin, mlada študentka digitalnega oblikovanja iz Penanga, Malezija.

Tudi v družbi HESS pri načrtovanju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju objektov namenjamo posebno skrb živalskim in rastlinskim vrstam ter naravovarstvenim ureditvam, ki se nahajajo na in ob pretočnih akumulacijah hidroelektrarn. Med te spadajo umetni otoki, gnezdilni splavi, plitvine s trstičevjem, ribje steze in drugi. Ravno v teh dneh so potekala redna vzdrževalna dela na posameznih naravovarstvenih ureditvah na območju pretočne akumulacije hidroelektrarne Brežice. Omenjena vzdrževalna dela so le eno izmed ravnanj, s katerimi družba HESS v sodelovanju s stroko izpolnjuje svojo zavezanost k odgovornemu ravnanju z okoljem ter prispeva k ohranjanju, zagotavljanju in izboljšanju biodiverzitete. Redni monitoringi, ki jih izvajamo, so namenjeni ugotavljanju stanja na vseh območjih delovanja družbe HESS, njihove ugotovitve pa služijo kot podlaga za nadaljnja dejanja, s katerimi izboljšujemo okoljske parametre.

Da bi lahko uživali lepoti in koristih, ki nam jih narava ponuja, je odgovornost vseh nas, da pomagamo ekosistemom uspevati in tako omogočimo ohranjanje rastlinskih in živalskih vrst tudi za prihodnje generacije.

 

Več informacij:

 

Fotografije: Branko Brečko, Egon in Elvira Cokan.