Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst

03 Mar, 2021
Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst

Generalna skupščina Združenih narodov je konec leta 2013 razglasila 3. marec za Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (World Wildlife Day).

Letos je ta dan posvečen gozdovom in njihovemu pomenu za preživetje ljudi in ohranjanje planeta. Gozdovi pokrivajo skoraj 60 odstotkov površja Slovenije, država pa jih med drugim ščiti tudi v okviru območij Natura 2000.

V času dviga globalnih temperatur zagotovo ne gre spregledati njihove vloge pri blaženju vplivov podnebnih sprememb. Gozdovi so namreč velik ponor CO2 in njihova sposobnost vsrkavanja omenjenega toplogrednega plina še zdaleč ni zanemarljiva. Večje površine gozdov pomembno pripomorejo k manjši vsebnosti CO2 v ozračju in ublažijo hitro spreminjanje podnebja ter zagotavljajo življenjski prostor številnim rastlinskim in živalskim vrstam.

Po podatkih Evropske komisije gozdovi v Evropi vsako leto absorbirajo skoraj 10 % vseh izpustov toplogrednih plinov, ki jih proizvedemo v EU. Za zmanjšanje emisij CO2 pa se zavzemamo tudi s projektom izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi* in proizvodnjo električne energije iz obnovljivega vira - vode.

Odgovorno ravnanje z gozdovi in vodami vpliva na zmanjševanje CO2 in zagotavlja učinkovit prehod v brezogljično družbo. Obe področji se tako združita v skupnem cilju - pri uresničevanju trajnostne politike, prilagajanju podnebnim spremembam in zasledovanju biotske raznovrstnosti. 

*ob predpostavki 1 kWh = 1 kg CO2 veriga hidroelektrarn na spodnji Savi privarčuje 17,5 % emisij CO2 TEŠ