Svetovni dan Zemlje, 22. april

22 Apr, 2020
Svetovni dan Zemlje, 22. april

Letos praznujemo 22. april kot dan Zemlje na svetovni ravni že 50. leto zapored. Glavna tema letošnjega dneva Zemlje so podnebni ukrepi. Podnebne spremembe veljajo za najpomembnejši izziv za prihodnost človeštva in ohranjanje pogojev, ki omogočajo življenje na tem planetu.

Statistični urad RS je ob jubilejnem dnevu Zemlje izpostavil nekaj izbranih podatkov o emisijah toplogrednih plinov, ki veljajo za glavni razlog podnebnih sprememb. V Sloveniji izpustimo v zrak letno okoli 20.000 kiloton (kt) emisij v ekvivalentu CO2; največ te količine, približno 80 %, izvira iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti, okoli 20 % pa iz gospodinjstev. Po letu 2008, tj. med gospodarsko krizo, je količina emisij toplogrednih plinov postopoma upadala, od leta 2014 pa se spet povečuje.

Vir: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8768

Zaradi pandemije koronavirusa SARS-CoV-2 se je naše življenje v zadnjih tednih močno spremenilo. Z zmanjšanjem gospodarskih dejavnosti, ukinitvijo javnega prometa, omejitvijo gibanj in povečanim delom od doma, smo vključeni v podnebni eksperiment z največjim obsegom doslej. Spodnje satelitske slike prikazujejo močno zmanjšanje onesnaževanja ozračja nad mestom Vuhan na Kitajskem, kjer so decembra 2019 zaznali nov koronavirus.

Vir: https://www.bbc.com/news/world-asia-51691967

Podobni posnetki so nastali tudi nad drugimi državami sveta. Postavilo se je vprašanje, ali morda ne gledamo satelitske slike, ki jo bomo lahko videli v prihodnosti, če bomo prešli na nizkoogljično gospodarstvo. Žal je bila potrebna izguba na tisoče življenj zaradi pandemije koronavirusa, da smo spremenili način vsakdana in dokazali, da lahko in zmoremo zmanjšati onesnaženje zraka oz. Zemlje. Podobne situacije vedno znova pokažejo, kako zelo smo odvisni od narave ter kako pomembno je odgovorno ravnanje z njenimi viri. Ob prekinitvi transportnih povezav so naravne danosti tiste, ki ostanejo in omogočijo naše bivanje oz. delovanje.

Vsak izmed nas lahko prispeva svoj delež k lepši prihodnosti. Majhno dejanje v naši dnevni rutini zareže minimalno spremembo, vendar se učinek ustvari v masi in korak za korakom. Kot okoljsko ozaveščena družba smo zavezani k odgovornemu ravnanju, zatorej lahko vsak posameznik prispeva majhno spremembo na poti k cilju.

Družba HESS, d.o.o. kot zeleni proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov znatno pripomore k zmanjšanju ogljičnega odtisa. S proizvodnjo električne energije v štirih HE, in sicer HE Boštanj, HE Arto-Blanca, HE Krško in HE Brežice, prispevamo pomemben delež hidro električne energije v Sloveniji, z izgradnjo zadnje HE v verigi na spodnji Savi, HE Mokrice, pa bomo proizvedli kar 5 % delež električne energije v slovenski elektroenergetski sistem. Izgradnja celotne verige HE na spodnji Savi ni samo energetskega pomena, temveč je večnamenski projekt, katerega pozitivni in sinergijski učinki se manifestirajo predvsem v izboljšani protipoplavni varnosti, razvoju kmetijstva, turizma in ribištva, športno-rekreacijskih dejavnosti ter lokalne in državne infrastrukture. Prav tako družba HESS, d.o.o. proizvaja električno energijo iz sončnih elektrarn, kjer namerava svojo vlogo v prihodnosti še okrepiti.

S proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, voda in sonce, dodamo pomemben delež zelene električne energije, pripomoremo k čistejšemu okolju in trajnostnemu razvoju ter prispevamo pomemben delež pri udejanjanju politik brez ogljične družbe, električne energije iz obnovljivih virov, prilagajanja podnebnim spremembam in samooskrbe.

Za skupno dobro našega planeta in boljši jutri.

Več na: https://www.earthday.org/