Testiranja HE Brežice na nazivni koti

30 Aug, 2017
Testiranja HE Brežice na nazivni koti

Dela na HE Brežice so zaključena, potekajo le še testiranja agregatov in opreme ter manjše ureditve okolice.

Vsi trije agregati so bili začasno prevzeti na znižani koti akumulacijskega bazena in so v obratovanju. Po polnitvi akumulacijskega bazena na nominalno koto 153 m.n.m., ki je bila zaključena 11. avgusta 2017, potekajo zagonski preizkusi agregatov na projektiranih parametrih in predvideni nazivni moči. Testiranja vseh treh agregatov bodo predvidoma zaključena v prvi polovici meseca septembra 2017, sledi še končni prevzem.

V ta namen smo tudi obvestili občane in druge deležnike, da bo pri testiranjih lahko nivo vode naraščal in spuščal dolvodno od objekta vse do 0,5 m/h in največ skupaj do enega metra, ravno tako bo nihala tudi gladina v akumulaciji. Nihanja gladine reke Save in akumulacije so predvidena tudi v okviru rednega obratovalnega režima, ki bo sledil obdobju testiranja, in sicer vse v skladu s Koncesijsko pogodbo za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save.

Vse občane in druge deležnike smo tako ponovno opozorili, da so zaradi nihanja višine nivoja reke Save in akumulacije, v prihodnje pri izvajanju svojih aktivnosti v bližini reke še posebej previdni in pozorni.

V tem času je bil dokončan in pripravljen na izvedbo tehničnega pregleda tudi most čez potok Struga do HE Brežice.

Rok za izvedbo tehničnega pregleda in začetek poskusnega obratovanja HE Brežice pa je predviden za konec septembra 2017.