UGODNA HIDROLOGIJA V LETU 2013

12 Dec, 2013
UGODNA HIDROLOGIJA V LETU 2013

V družbi HESS, d.o.o. smo že 7. 11. 2013 presegli planirano proizvodnjo električne energije, kar je predvsem posledica nemotenega obratovanja HE preko celega leta in ugodne hidrologije reke Save. 

Trend ugodne hidrologije se nadaljuje, zato je bila konec meseca novembra proizvodnja presežena že za 12 % in ocenjujemo, do bo do konca leta 2013 realizirana proizvodnja električne energije presegla planirano za najmanj 19%.