Urejanje in košnja brežin

18 Jun, 2021
Urejanje in košnja brežin

V letu 2019 je družba HESS prevzela v vzdrževanje ureditve na območju pretočne akumulacije HE Boštanj, lani pa še območja ob HE Arto – Blanca in HE Brežice.

Pred dnevi smo pričeli z aktivnostmi urejanja in košnje brežin, ki vključujejo tudi odstranjevanje rastlinskih invazivnih tujerodnih vrst. Košnja zaradi čim manjšega posega v naravo poteka dvakrat letno, na območjih parkovnih ureditev pa nekoliko pogosteje.

Prepogosta košnja namreč uniči življenjski prostor številnih živali in rastlin, negativno vpliva na cvetenje travnikov ter spodbuja nezaželeno erozijo tal.