Urejanje naravovarstvenih ureditev na pretočni akumulaciji HE Brežice

05 Apr, 2022
Urejanje naravovarstvenih ureditev na pretočni akumulaciji HE Brežice

Pomlad se je že pošteno dotaknila našega vsakdana. Postopno zelenenje in cvetenje na vsakem koraku spomni, da se narava resnično prebuja in da se začenja tudi gnezdenje ptic. Kakor leto poprej, smo tudi letos pravočasno poskrbeli za urejanje nekaterih naravovarstvenih ureditev na pretočni akumulaciji HE Brežice. Gre za umetne otoke, gnezdilne splave, gnezdilne stene in plitvino s trstičevjem, ki jih je družba HESS julija 2020 prevzela v upravljanje in vzdrževanje.

Vzdrževalna dela smo izvedli v skladu s priporočili monitoringa biosfere na pretočni akumulaciji HE Brežice iz leta 2020, navodili za obratovanje in vzdrževanje ter priporočili sodelujočega strokovnjaka za ptice – ornitologa.

Na treh od štirih umetnih otokov smo očistili zarast in s tem pripravili površine za gnezdenje navadnih čiger in rečnega galeba.

Slika 1: Umetni otoki

Dober kilometer dolvodno smo očistili zarast na vseh treh gnezdilnih splavih. Popravljena je bila tudi uničena dostopna rampa za ptice, gnezdilne hiške, ki so bile postavljene v lanskem letu, pa so bile pregledane in očiščene.

Prav tako je bila popravljena ena izmed gnezdilnih sten za vodomca, dodatno pa urejena še ena izmed preostalih tovrstnih sten. Zaradi narave vodomcev, ki so samotarji in za gnezdenje potrebujejo več kilometrski odsek reke, zaenkrat ni smiselno urejati preostalih sten na pretočni akumulaciji HE Brežice.

Uredili smo tudi plitvino s trstičevjem na desnem bregu pretočne akumulacije. Z odstranjeno zarastjo smo tako omogočili gnezdenje malemu deževniku – sicer gnezdilcu golih rečnih prodišč. Gorvodni del plitvine smo namenoma prepustili zaraščanju, da bo zarast dovolj gosta in bo nudila dovolj kritja še eni izmed ciljnih vrst ptic – malemu martincu.

Slika 2: Plitvina s trstičevjem

Omenjena vzdrževalna dela so le eno izmed ravnanj, s katerimi družba HESS v sodelovanju s stroko izpolnjuje svojo zavezanost k odgovornemu ravnanju z okoljem ter prispeva k ohranjanju, zagotavljanju in izboljšavi biodiverzitete. Z veseljem bomo še naprej spremljali razvoj življenja ob reki Savi in nestrpno pričakovali letošnji podmladek.