Uspešno opravljeno prvo vrtenje na HE Krško

14 Jun, 2012

12. junija 2012 je bilo na HE Krško uspešno opravljeno prvo vrtenje z vodnim natokom na agregatu 3. Pomembnega dogodka so se udeležili generalni direktor Holdinga slovenske elektrarne d.o.o., mag. Matjaž Janežič, direktor družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., g. Bogdan Barbič, podžupanja občine Krško, ga. Nuša Somrak, Predsednik odbora za spremljavo izgradnje HE na spodnji Savi, g. Nikola Galeša, vodja projekta izgradnje HE Krško, g. Sandi Ritlop ter ostali predstavniki investitorja, inženirja in izvajalcev. 

Ves postopek je tekel skladno s planom in po pričakovanjih. Sedaj se nadaljujejo testi in sicer stabilizacija temperatur na ležajih, balansiranje rotorja, test varnostnih hitrostnikov. Glede na plan testiranj, se prva sinhronizacija z omrežjem predvideva v 27. tednu, torej med 2. in 8.