Uspešno poslovno leto

05 Jan, 2011

Za družbo HESS, d.o.o. je uspešno poslovno leto. Zaradi ugodnih hidroloških razmer, sta obe obratujoči hidroelektrarni presegli planirano proizvodnjo za leto 2010 in sicer je družba do konca leta proizvedla 320 GWh električne energije in tako presegla plan za leto 2010.