Varnostni dan v družbi HESS

15 Nov, 2019
Varnostni dan v družbi HESS

Usposabljanje zaposlenih iz varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom ter promocija zdravja v okviru »Varnostnega dneva HESS 2019«

Varnost in zdravje pri delu (VZD) ter požarna varnost (PV) sta pomembna elementa zagotavljanja zanesljivosti, kakovosti in poslovne uspešnosti družbe, zato je tudi naša politika VZD in PV usmerjena v prepoznavanje, analiziranje in sprejemanje ukrepov za zmanjšanje tveganj na tem področju.

V družbi HESS dajemo velik poudarek usposabljanju zaposlenih in promociji zdravja na delovnem mestu. Cilj je preprečevanje delovnih nezgod, poškodb in bolezni, povezanih z delom, poklicnih bolezni in zagotavljanja optimalnih pogojev za delovanje zaposlenih v celotni delovni dobi.

Konec preteklega tedna smo tako za zaposlene, skladno z zakonskimi zahtevami in internimi pravilniki družbe, izvedli »Varnostni dan HESS«. Tokratno usposabljanje je bilo razdeljeno na več sklopov, in sicer: splošno usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti, ekologije, promocija zdravja na delovnem mestu, evakuacija iz objekta in praktični prikaz gašenja začetih požarov. Cilj usposabljanja je bil strokovno usposobiti zaposlene za varno in zdravo delo.

Prvi del usposabljanja o VZD je med splošnimi temami vseboval tudi prikaz uporabe defibrilatorja, ki je nameščen v poslovni stavbi družbe kot tudi na vseh hidroelektrarnah.

V okviru promocije zdravja smo v sodelovanju z Zdravstvenim centrom Aristotel izvedli delavnico o gibanju, sedenju in aktivnem odmoru na delovnem mestu. Zaposleni smo se seznanili s pomenom gibanja in vsakodnevne skrbi za zdravo hrbtenico. Še posebej je to pomembno na tistih delovnih mestih, ki so pretežno sedeča. Spoznali smo trike pravilnega sedenja, iskali neboleče telesne drže (stoje in sede), v praktičnem delu delavnice pa smo spoznali še nekaj vaj za raztezanje in krepitev mišic, ki so v naših delovnih procesih najbolj obremenjene.

Za zaključek smo v sodelovanju s PGD Obrežje izvedli še simulacijo požara in praktičen prikaz evakuacije iz poslovne stavbe ter gašenja začetih požarov.

V družbi HESS vseskozi skrbimo, da so vsi zaposleni usposobljeni iz varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. Na vseh poslovnih objektih družbe in hidroelektrarnah opravljamo redne preglede delovne opreme in sredstev za delo na področju varnosti in zdravja pri delu ter preglede prostorov in opreme na področju požarne varnosti. Poleg obdobnega strokovnega usposabljanja zaposlenih skrbimo tudi, da so slednji zdravstveno sposobni in imajo na razpolago ustrezno in funkcionalno opremo za varno opravljanje svojega dela. Tovrstne možnosti za osvežitev znanj ali pridobitev novih so s strani naših zaposlenih izredno dobro sprejete, kar je pokazala tudi ocenjevalna anketa po končanem usposabljanju, katerega so zaposleni ocenili z oceno odlično. (Foto: Alen Lazič)