Več kot energija...

15 Nov, 2022
Več kot energija...

Poleg proizvodnje električne energije gradnja hidroelektrarn prinaša ureditev infrastrukture in poplavne zaščite, vodotokov, bogatenje podtalnice, ustvarjanje možnosti za namakanje kmetijskih površin, razvoj športa in turizma.

Načrtovanje hidroelektrarn na spodnji Savi se je v uradnih dokumentih prvič omenilo že leta 1925, ko so bile v takratnem Tehničnem listu objavljene smernice ter tehnični opis izgradnje. V zadnjem času je projekt predvsem zaradi zelo intenzivnih podnebnih sprememb bistveno presegel svojo osnovno funkcijo izgradnje obnovljivih virov in vse bolj postaja večnamenski projekt, s katerim se preko državnega prostorskega načrta ureja spodnjesavski prostor. Tako so hidroelektrarne kot objekti le del mnogo širše zgodbe, ki omogoča tako razvoj športa, turizma in kmetijstva kot oskrbo s pitno vodo, izgradnjo zaščite pred poplavami, boljše cestne povezave, izgradnjo mostov, brvi in urejanje degradiranih območij.

Ključni obnovljivi vir energije

Hidroenergija je v Sloveniji na področju obnovljivih virov energije še vedno gonilna sila. Na severu je to zlasti vetrna energija, pri nas pa ima največji potencial voda. Glede na naravne danosti gre za najbolj razširjen, v celoti še ne popolnoma uporabljen, torej razpoložljiv, zanesljiv in trajnostni vir.

Slika 1: Z večnamenskim projektom izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi se celovito ureja spodnjesavski prostor (HE Arto - Blanca).

Poleg energetskega doprinosa pri hidroprojektih ne gre zanemariti še enega izmed pomembnih aspektov, njihovo večnamenskost. Preko vpliva na razvoj gospodarskih, turističnih in športnih dejavnosti ter regionalnega povezovanja namreč vsesplošno zvišujejo kvaliteto življenja in izboljšujejo biodiverziteto na več področjih. Ureditev infrastrukture in poplavne zaščite, ureditev vodotokov, bogatenje podtalnice, ustvarjanje možnosti za namakanje kmetijskih površin, razvoj športa in turizma, naravovarstvene ureditve so le nekateri izmed pozitivnih spremljajočih učinkov.

Pretočne akumulacije ponujajo možnosti za rekreacijo

Reka Sava ponuja številne priložnosti. Z izgradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi so bile ob pretočnih akumulacijah na novo urejene rekreativne poti, namenjene kolesarjenju, teku, sprehodom in uživanju v naravi, kjer lahko vsakdo najde svoj mir in kotiček za sprostitev.

Slika 2: Vsakodnevno, še posebej ob vikendih, je na nasipih in sprehajalnih poteh ob Savi opaziti številne pohodnike, tekače in rekreativne kolesarje. (foto: Egon Cokan)

Velike vodne površine ob hidroelektrarnah so športniki kaj hitro prepoznali tudi kot odličen teren za vodne športe – od veslanja do raziskovanja okolice s supom, ob primernem vetru pa lahko tam najdemo tudi surferje in kajtarje.

Slika 3: Letošnji Dan vodnih športov, ki sta ga na pobudo veslačev in kajakašev na pretočni akumulaciji HE Brežice organizirala Zavod za šport Brežice in Občina Brežice.

Odsev vode, raznolika pokrajina, številna polja in sadovnjaki ob pretočnih akumulacijah so še posebej izraziti zjutraj in zvečer, ko lahko ob Savi občudujemo čudovite sončne vzhode in zahode ter v fotografijo ujamemo neprecenljive trenutke.

Usmerjenost v zeleno

Družba HESS je usmerjena v zeleno. S proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov prispevamo k čistejšemu okolju in trajnostnemu razvoju. Ustvarjamo pomemben delež zelene električne energije, s čimer pripomoremo k prilagajanju podnebnim spremembam in samooskrbi – z energijo, vodo in hrano.