Voda in energija - ob svetovnem dnevu voda

21 Mar, 2014
Voda in energija - ob svetovnem dnevu voda

Ob svetovnem dnevu voda, 22. marcu želimo opozoriti na pomembnost ohranjanja vodnih virov v naravnem okolju. Slogan letošnjega svetovnega dneva voda se glasi »Voda in energija«.

V družbi HESS se zavedamo pomena ohranjanja vodnih virov, saj s pomočjo vode, kot najčistejšega energenta, državi Sloveniji zagotavljamo prepotreben delež proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. 

Električna energija je gonilo svetovnega gospodarstva in v veliki meri odvisna in tesno povezana z vodo in umetnimi jezeri, ki jih v te namene uporabljajo že zgrajene hidroelektrarne. V družbi HESS poleg proizvodnje električne energije iz najčistejšega vira energije ob izgradnji novih hidroelektrarn zagotavljamo dvig podtalnice in s tem prispevamo k zanesljivosti oskrbe s pitno vodo, hkrati pa omogočamo prepotrebno namakanje kmetijskih površin.

Zagotovo je prihodnost človeštva v veliki meri odvisna od neokrnjene narave, zato bomo pri izvajanju naše dejavnosti storili vse za čistost rek, umetnih jezer in s tem zagotavljanja kvalitetnejšega življenja ljudi.