Vpliv HE na reko Savo in Krko ob zadnjih poplavah

15 Sep, 2014
Vpliv HE na reko Savo in Krko ob zadnjih poplavah

Z izgradnjo HE na spodnji Savi, se je poplavna varnost od Radeč do Krškega bistveno izboljšala. Kar nekaj težav pa reka Sava še vedno povzroča ob sotočju z reko Krko, ki ji zaradi močnejšega pretoka omejuje izliv v njeno strugo. Ob graditvi HE Brežice smo tako veliko pozornost namenili prav projektnim rešitvam, ki bi omejile poplave večjih razsežnosti na področju Krške vasi in Velikih Malenc. Že začasna deponija med reko Savo in Krko, ki smo jo izvedli ob gradnji HE Brežice, je ob zadnjih poplavah v veliki meri vplivala na nivo vode v Krški vasi in Velikih Malencah in tako preprečila, da bi zaradi razlitja vode prišlo do katastrofalnih razmer kot pred nekaj leti, čeprav je bil pretok praktično enak. Zaradi omenjenega nasipa, je bila voda v Krški vasi in Velikih Malencah vsaj za 1 m nižja kot bi sicer bila.
Prepričani smo, da bo s poglobitvijo struge reke Save od HE Brežice do Term Čatež dokončno odpravljena poplavna ogroženost Krške vasi in Velikih Malenc.