Vzdrževalna dela na naravovarstvenih ureditvah ob HE Brežice

18 Mar, 2024
Vzdrževalna dela na naravovarstvenih ureditvah ob HE Brežice

Višje temperature, postopno zelenenje in cvetenje že naznanjajo pomlad. S prebujanjem narave se začenja gnezdenje ptic, zato smo tudi letos pravočasno poskrbeli za vzdrževanje posameznih naravovarstvenih ureditev na območju pretočne akumulacije HE Brežice.

Vzdrževalna dela smo izvedli v skladu s priporočili monitoringa žive narave in sodelujočega strokovnjaka za ptice – ornitologa. Slednja se pripravijo v začetku leta na podlagi predhodnega ogleda stanja naravovarstvenih ureditev. Z rednim vzdrževanjem, ki ga izvajamo vsako leto pred začetkom gnezdilne sezone že od leta 2021, želimo izboljšati pogoje za gnezdenje ptic ter tako povečati število gnezdečih parov na območju pretočne akumulacije HE Brežice.

V sklopu letošnjih vzdrževalnih del so bila opravljena dela na umetnih otokih, gnezdilnih splavih in plitvini na desnem bregu reke Save.

Na treh od štirih umetnih otokov smo očistili zarast in tako pripravili površine za gnezdenje navadnih čiger in galebov. Enega izmed otokov smo po priporočilih ornitologa prepustili naravni zarasti.

Navadna čigra (vir: Branko Brečko)

Prav tako smo zarast očistili na treh gnezdilnih splavih, stare dostopne rampe za ptice smo nadomestili z novimi, postavili smo nekaj novih hišk (strešnikov) za navadne čigre, ki mladičem omogočajo varno zavetišče. Ostale (že obstoječe) hiške smo pregledali in očistili. Z namenom zagotovitve večje varnosti smo obrabljene zaščitne letve, ki preprečujejo padec mladičev v vodo, zamenjali z novimi.

Na gnezdilnih splavih smo stare dostopne rampe nadomestili z novimi. (vir: arhiv HESS)

Skladno s priporočili ornitologa smo uredili plitvino na desnem bregu, ki predstavlja habitat za nekatere vrste ptic. Na delu plitvine smo na vsakih sto metrov posekali vegetacijo v desetmetrskih pasovih. Tako smo dobili osem pasov očiščene vegetacije in ustvarili habitat, ki bi lahko ustrezal tudi malemu martincu, ki gnezdi na tleh in svoje gnezdo skrije med nizko zeliščno in grmovno vegetacijo. V preostali del plitvine nismo posegali, saj lahko ta del služi kot habitat za vrste, kot so čapljica, rakar, tukalica, trstni strnad in druge, ki za gnezdenje potrebujejo grmiščne sestoje in trst ob vodi.

Mali martinec (vir: Branko Brečko)

Opisana vzdrževalna dela so le eno izmed dejanj, s katerimi družba HESS v sodelovanju s stroko izpolnjuje svojo zavezanost k odgovornemu ravnanju z okoljem ter prispeva k ohranjanju in zagotavljanju biotske raznovrstnosti. Verjamemo, da bomo z izboljšanimi pogoji za gnezdenje uspeli privabiti tudi ptice, ki jih do sedaj na tem območju še nismo zabeležili. Razvoj življenja ob reki Savi bomo še naprej vestno spremljali in nestrpno pričakovali letošnji podmladek.

 

Več si lahko ogledate v oddaji O ŽIVALIH IN LJUDEH  (RTV SLO, 9. 3. 2024).