Vzdrževalna dela na naravovarstvenih ureditvah ob HE Brežice

05 Apr, 2023
Vzdrževalna dela na naravovarstvenih ureditvah ob HE Brežice

Višje temperature in postopno zelenenje ter cvetenje že naznanjajo pomlad. S prebujanjem narave se začenja gnezdenje ptic, zato smo tudi letos pravočasno poskrbeli za urejanje nekaterih naravovarstvenih ureditev na pretočni akumulaciji HE Brežice.

Vzdrževalna dela smo izvedli v skladu s priporočili monitoringa biosfere, navodili za obratovanje in vzdrževanje ter priporočili sodelujočega strokovnjaka za ptice – ornitologa. Z vzdrževalnimi deli želimo povečati število gnezdečih parov na območju pretočne akumulacije HE Brežice oziroma z izboljšanjem pogojev za gnezdenje privabiti tiste ptice, ki jih do zdaj na tem območju še nismo zabeležili. 

Urejali smo plitvino s trstičevjem, ki je namenjena predvsem gnezdenju malega martinca in malega deževnika. Pri omenjenih vrstah je potrebna posebna pazljivost, saj se njune gnezditvene zahteve izključujejo. Mali martinec gnezdi v zaraščenih rečnih lokah, mali deževnik pa na golih rečnih prodiščih. Zaradi omenjenega smo zarast odstranili le na delu plitvine, drugi del pa prepustili naravnim procesom zaraščanja. Gostejša zarast bo malemu martincu nudila dovolj kritja za gnezdenje.

    Slika 1: Mali martinec                                                                                              Slika 2: Mali deževnik

Na treh gnezdilnih splavih smo postavili 12 novih gnezdilnih hišk za navadne čigre, ki mladičem omogočajo varno zatočišče. Ostale (že obstoječe) hiške so bile pregledane in očiščene, na splavih pa smo očistili tudi zarast ter stare dostopne rampe za ptice nadomestili z novimi.

Slika 3: Očiščen splav z gnezdilnimi hiškami

Poskrbeli smo tudi za umetne otoke. Na treh od štirih umetnih otokov smo očistili zarast in s tem pripravili površine za gnezdenje navadnih čiger in rečnega galeba. Enega izmed otokov pa smo po priporočilih ornitologa prepustili naravni zarasti.

Slika 4: Umetni otoki

Omenjena vzdrževalna dela so le eno izmed ravnanj, s katerimi družba HESS v sodelovanju s stroko izpolnjuje svojo zavezanost k odgovornemu ravnanju z okoljem ter prispeva k ohranjanju, zagotavljanju in izboljšavi biodiverzitete. Še naprej bomo vestno spremljali razvoj življenja ob reki Savi in nestrpno pričakovali letošnji podmladek.