Zakaj negativen odnos do hidroelektrarn?

11 Mar, 2020
Zakaj negativen odnos do hidroelektrarn?

Voda, hrana in energija so tri ključne sestavine, ki jih ljudje potrebujemo za preživetje. Hidroelektrarne omogočajo razvoj vseh treh: proizvajajo čisto električno energijo iz obnovljivega vira – vode, zadržujejo velike količine nadzemne in podzemne vode in omogočajo zanesljivo proizvodnjo hrane.

Žal pa se v današnjem času vse prevečkrat pojavi negativen odnos do hidroelektrarn. Srečujemo se z različnimi mnenji posameznikov in skupin, da bi morali gradnjo novih hidroelektrarn prepovedati, nekateri celo govorijo o odstranitvi obstoječih.

Poudariti je potrebno, da reka Sava že dolgo ni več »nedotaknjena« reka, saj je bila skozi svojo zgodovino že večkrat regulirana (za potrebe plovbe …). Z večnamenskim projektom izgradnje verige hidroelektrarn na Savi se poleg pridobivanja električne energije iz obnovljivega vira – vode zasledujejo tudi drugi cilji, ki prinašajo številne pozitivne učinke za lokalne skupnosti in prebivalce ob reki Savi in širše: protipoplavna zaščita, ureditev vodotokov, uravnavanje nivoja podzemnih voda, oskrba s pitno vodo, ohranjanje temperature vode, gospodarski razvoj in ohranjanje konkurenčnosti slovenskih podjetij, pozitivni učinki na infrastrukturo, kmetijstvo, namakanje, številne možnosti za razvoj turizma in športa z ureditvijo rekreativnih in kolesarskih poti, učnih poti, opazovalnic za živali, terenov za vodne športe itn.

O pomenu hidroelektrarn in splošni percepciji v širši javnosti je za Sobotno prilogo časnika Delo spregovoril Mitja Dušak, dolgoletni vodja obratovanja pri Savskih elektrarnah Ljubljana. Članek je dostopen na povezavi: Zakaj negativen odnos do hidroelektrarn v predlogu nacionalnega načrta?

Povezava do članka v Delu, Sobotna priloga, 7. 3. 2020: https://www.delo.si/sobotna-priloga/zakaj-negativen-odnos-do-hidroelektrarn-v-predlogu-nacionalnega-nacrta-284403.html