Zaključek projekta Elektronika z robotiko na OŠ Artiče

29 Maj, 2024
Zaključek projekta Elektronika z robotiko na OŠ Artiče

Na Osnovni šoli Artiče se je zaključil projekt Elektronika z robotiko, ki se je v šolskem letu 2023/24 izvajal v okviru obveznega izbirnega predmeta Robotika v tehniki. Gre za prvo šolo v Posavju, ki je pristopila k navedenemu projektu. V sklopu predmeta so učenci spoznali osnovne elemente elektrotehnike, se naučili spajkanja in izdelovali uporabne izdelke.

Ob zaključni predstavitvi je 12 učencev 8. razreda, ki so izbirni predmet obiskovali, predstavilo ustvarjene izdelke in pridobljena znanja svojim staršem ter ostalim prisotnim. Veseli so, da so imeli možnost izbrati tako zanimiv in praktičen predmet. Za uspešno izvedbo in motivirane mlade upe pa je v veliki meri zaslužen učitelj tehnike, gospod Vlado Cizl, ki je poudaril, da je tehnika vsepovsod okoli nas. Vsi uporabljamo dosežke tehničnega področja, za slednjimi pa so ljudje, zato je potrebno tehnično kulturo širiti med mladimi, bodisi v obliki izbirnih vsebin bodisi v obliki krožkov na šolah.

Projekt je lep primer dobre prakse povezovanja gospodarstva z izobraževanjem.

Učenci so predstavili svoje izdelke in nato z odprtimi ušesi poslušali, kaj jim bo avtor projekta, Vid Čarman, povedal o možnostih za naprej.

Zaključnega dogodka na OŠ Artiče, ki je potekal v četrtek, 23. maja, se je udeležil tudi direktor družbe HESS, ki je finančno podprla projekt in tako omogočila njegovo izvedbo. Izrazil je veselje, da se odpirajo možnosti sodelovanja tudi v prihodnje. Zahvalil se je šoli - ravnateljici, gospe Vesni Bogovič, in učitelju tehnike, gospodu Vladu Cizlu, za pripravljenost »pognati projekt« in vložen trud, ki je presegel osnovno delo učitelja. Družba HESS je sodelujočim učencem ob zaključku šolskega leta podarila praktično darilo – knjigo Energetika za vsakogar in vse ostale, ki so se je učenci zelo razveselili, saj jim bo v prihodnje prišla še kako prav.

Zbrane je nagovoril tudi direktor družbe HESS, gospod Bogdan Barbič.

Učenci 8. razreda z ravnateljico šole in učiteljem tehnike

Več o projektu: