Zaključek večjih projektov

18 Dec, 2019
Zaključek večjih projektov

V sklopu investicij in modifikacij smo v družbi HESS jeseni zaključili dva večja projekta. Prvi projekt je bila zamenjava sistema vodenja na HE Boštanj in HE Arto – Blanca, drugi projekt pa sanacija hidromehanske opreme na HE Arto – Blanca.

V sklopu sistema vodenja na HE Boštanj in HE Arto – Blanca je bilo potrebno zaradi zastarelosti zamenjati tako primarno kot sekundarno opremo, posodobljen pa je bil tudi programski del vodenja elektrarne. Preizkušeni so bili vsi sklopi posamezne elektrarne, dela in testiranja so bila prilagojena hidrološkim razmeram in so potekala brez vplivov na proizvodnjo električne energije. Z izvedbo projekta se je bistveno izboljšala zanesljivost obratovanja hidroelektrarn in podaljšala življenjska doba sistemov vodenja HE. Uspešna izvedba je rezultat projektnega dela vseh udeležencev projekta. Posebna zahvala gre ekipi HSE Invest, ki je izdelal aplikativno programsko opremo, tako da je zagon na HE objektih potekal po terminskem planu, ob tem pa so bile uspešno izvedene predpisane testne procedure.

Komandna soba HE Brežice s posodobljenim sistemom vodenja HE Boštanj  in HE Arto - Blanca

Pri projektu hidromehanske opreme je bilo potrebno demontirati cilindre na prelivnih poljih, izvesti sanacijo cilindrov in zamenjavo poškodovanih batnic. Šlo je za zahtevna dela, saj so se le-ta večinoma izvajala nad vodo.  V obsegu tega projekta je predvidena še sanacija hidromehanske opreme na HE Krško, ki se je začela v mesecu oktobru. Z zamenjavo batnic se je spremenil način sistema meritev položaja zapornic in programska oprema vodenja prelivnih polj. Z zaključeno sanacijo hidromehanske opreme na HE Arto – Blanca pa je povečana tudi zanesljivost in varnost obratovanja prelivnih polj.