Zaključevanje gradbeno obrtniških del na HE Brežice

28 Jun, 2017
Zaključevanje gradbeno obrtniških del na HE Brežice

Izgradnja HE Brežice je v zaključni fazi, saj potekajo le še manjša gradbeno obrtniška dela in končne zunanje ureditve na levem bregu elektrarne.

Agregata 1 in 2 sta začasno prevzeta na znižani koti akumulacijskega bazena, na tretjem agregatu poteka 60 - dnevno pogodbeno poskusno obratovanje, ki se je pričelo 26. maja 2017.

Po dvigu gladine na nominalno koto in ponovitvi zagonskih preizkusov na nazivni moči, sledi končni prevzem vseh treh agregatov.

Trenutno poteka predaja in prevzem rezervnih delov hidromehanske, turbinske in generatorske opreme, vzpostavljeno je že tehnično varovanje objekta, seizmični, tehnični in okoljski monitoring.

Rok za izvedbo tehničnega pregleda in začetek poskusnega obratovanja HE Brežice ostaja nespremenjen ter je predviden za konec septembra 2017.