Zapora ceste v bližini HE Arto - Blanca

13 Sep, 2021
Zapora ceste v bližini HE Arto - Blanca

OBVESTILO

Zaradi rekonstrukcije ceste v Dolnjem Brezovem v bližini HE Arto – Blanca bo predvidoma med 13. in 22. septembrom 2021 zaprt odsek ceste. Poudarjamo, da je vožnja z motornimi vozili po brežinah pretočne akumulacije HE Arto – Blanca strogo prepovedana. Zaradi zagotavljanja varnosti pešcev in kolesarjev ter v izogib nevarnosti neupoštevanja omenjenega pravila bosta dodatno postavljeni dve fizični oviri, ki bosta onemogočali prehod. Njuni lokaciji sta označeni na spodnji sliki.

Hvala za razumevanje.