Živimo Savo

01 Jun, 2021
Živimo Savo

Prvega junija obeležujemo mednarodni dan reke Save.

Sava, najdaljša slovenska reka, ima že od nekdaj velik pomen za ljudi, ki sobivajo z njo. Skozi zgodovino je pozitivno vplivala na življenje prebivalcev ob njej, s svojim hudourniškim značajem ter prestopanjem bregov pa je znala prinesti tudi nemalo preglavic in izzivov.

Posavci jo imamo resnično za svojo, saj njeno ime nosimo celo v imenu lastne pokrajine - Posavje.

Slika 1: Posavci ime reke Save nosimo v imenu naše pokrajine - Posavje (foto: arhiv Občine Sevnica)

Reka Sava je vir kakovostne pitne vode za okrog 20 odstotkov slovenskega prebivalstva. Napaja namreč velik del podtalnice, iz katere pridobivamo pitno vodo, uporabljamo pa jo tudi kot vir energije in v industrijske namene.

Še v 90. letih prejšnjega stoletja je spadala med najbolj onesnažene reke v Sloveniji. Zaradi komunalnih in industrijskih odpadnih vod je vsebovala predvsem čezmerne količine organskih snovi in težkih kovin. Z rastjo okoljske ozaveščenosti, gradnjo čistilnih naprav ter načrtnim spremljanjem kakovosti vode pa se njeno stanje postopoma izboljšuje.

Slika 2: Supanje ob najlepših sončnih zahodih na brežiškem morju

V preteklosti je igrala pomembno vlogo v rečnem prometu, danes pa predstavlja velik energetski in okoljski potencial, ki še močno obeta. Na zgornjem odseku Save so zgrajene tri hidroelektrarne (Moste, Mavčiče in Medvode), na spodnji Savi pa od načrtovanih Vrhovo, Boštanj, Blanca, Krško in Brežice. V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja je še hidroelektrarna Mokrice, ki zaključuje večnamenski strateški državni projekt izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi. Vizija prihodnosti in priložnosti pa je usmerjena tudi na potencial srednje Save.

Reka Sava ponuja številne možnosti za razvoj gospodarskih, turističnih in športnih dejavnosti, regionalnega povezovanja ter prispeva k boljši kvaliteti življenja prebivalcev ob njej in širše.

                        Slika 3: Ribolov na Savi                                                                      Slika 4: Številni sprehajalci na brežinah ob Savi

Družba HESS ni le proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov vode in sonca, temveč na svoje delovanje v okolju gleda širše in na različnih področjih išče skupne točke za kakovostnejše sobivanje.
Z izgradnjo hidroelektrarn pomembno prispeva k trajnostni rabi vodnega potenciala reke Save in razvoju spremljajočih pozitivnih učinkov, kot so ureditev infrastrukture in poplavne zaščite, ureditev vodotokov, možnosti za namakanje kmetijskih površin, razvoj športa in turizma, naravovarstvene ureditve idr.