Odgovornost do lokalnih skupnosti

Že ob načrtovanju in umeščanju hidroelektrarn v prostor ter ob kasnejši izgradnji in obratovanju znamo prisluhniti različnim interesom lokalnih skupnosti in v skupno dobro poskušamo tudi uresničiti čim več ciljev. Nismo le proizvajalci energije, temveč na svoje delovanje v okolju gledamo širše in poskušamo na različnih področjih najti skupne točke za kakovostnejše sobivanje.

Akumulacijski bazeni tako poleg energetskega potenciala omogočajo razne turistične in ribiške dejavnosti, v sušnih obdobjih pa z možnostjo namakanja preprečujejo veliko škodo v kmetijski dejavnosti.

Lokalne skupnosti prejemajo tudi večji del koncesnine (ostalo država) za porabo vode za proizvodnjo električne energije, ki lahko zagotavlja pomemben vir razvojnih sredstev posameznim občinam.