Odgovornost do naravnega okolja

Družba HESS je okoljsko ozaveščena družba, ki intenzivno sledi načelom trajnostnega razvoja tako na lokalni kot na državni ravni v celovitemu sistemu odgovornega ravnanja z okoljem. Bistveni cilj in naloge so zagotavljanje sožitja z naravo, okoljska ozaveščenost družbe ter obvladovanje vplivov na okolje.

Pri investicijah, obratovanju in vzdrževanju se upoštevajo zakonodaja in druge zahteve glede ravnanja z okoljem. Kot orodje za uspešno in učinkovito obvladovanje vplivov na okolje se uporabljajo načela sistema ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001.