Odgovornost do širše družbene skupnosti

Družba HESS se odgovornosti in s tem nujno potrebne komunikacije pri izgradnji tako velikega projekta, kot je izgradnja HE na spodnji Savi, še kako zaveda. Za uspešno sooblikovanje vzajemnosti veliko pozornost posveča širši družbeni skupnosti, zaposlenim, njihovim družinam, lokalnim skupnostim in okolju, v katerem aktivno sodeluje.

Družba HESS tako prevzema odgovorno vlogo pri razvoju krajev in mest, saj se tudi s finančno podporo vključuje v različne projekte, ki omogočajo napredek in večjo kakovost življenja prebivalcev na področju delovanja družbe. Odgovornost do ožje in širše družbene skupnosti izkazujemo tudi v obliki donacij, sponzorstev, pomoči izobraževalnim ustanovam ter skrbi za ohranjanje kulturne in tehnične dediščine.

Omenjene odgovornosti in prispevke ne jemljemo kot strošek oziroma finančno transakcijo, temveč kot dolgoročno zastavljene projekte, saj se zavedamo, da pozitivno vplivajo na doseganje dolgoročnih ciljev v lokalnem okolju.