Osnovni podatki

Splošni podatki
Polno ime Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.
Skrajšano ime HESS, d.o.o.
Oblika organiziranosti družba z omejeno odgovornostjo
Naslov Cesta bratov Cerjakov 33 a, 8250 Brežice
Telefon +386 7 49 92 860
Faks +386 7 49 92 880
Št. registrskega vložka iz sodnega registra 2008/16001
Osnovni kapital 60.200.000 EUR
Velikost velika družba
Leto ustanovitve 2008
Transakcijski račun Banka: TRR:
NKBM d.d. SI56 0430 2000 1445 478
NLB d.d. SI56 0292 2026 1463 689
Davčna številka 20274173
Identifikacijska številka za DDV SI20274173
Matična številka 3306763000
Spletni naslov www.he-ss.si
E-mail naslov info@he-ss.si
Šifra dejavnosti 35.111

Organi družbe in njihova sestava

Skladno z dvotirnim sistemom upravljanja družbo HESS, d.o.o. vodi poslovodstvo družbe. Njegovo delovanje nadzira nadzorni svet, ki ga je imenovala skupščina družbe.

Direktor družbe - poslovodstvo družbe Bogdan Barbič Začetek: 1.4.2018 Konec: 31.3.2023
Člani nadzornega sveta mag. Janez Keržan, predsednik Začetek: 11.2.2020 Konec: 10.2.2024
Andrej Kovač, namestnik predsednika Začetek: 12.2.2020 Konec: 11.2.2024
Uroš Podobnik, član Začetek: 10.11.2020 Konec: 9.11.2024
Roman Modic, član Začetek: 22.10.2018 Konec: 21.10.2022
Marjan Jelenko, član Začetek: 26.8.2020 Konec: 25.8.2024
mag. Radovan Jereb, član Začetek: 19.1.2019 Konec: 18.1.2023

Sestava revizijske komisije nadzornega sveta


Člani revizijske komisije nadzornega sveta mag. Radovan Jereb, predsednik Začetek: 25.8.2020 Konec: 18.1.2023
mag. Janez Keržan, član Začetek: 25.8.2020 Konec: 10.2.2024
Andrej Štricelj, zunanji član Začetek: 25.8.2020 Konec: 24.8.2024

Lastniška struktura družbe

Družbenik Naslov Osnovni kapital Delež v %
GEN energija d.o.o. Vrbina 17, 8270 Krško 20.167.000 € 33,50
Dravske elektrarne Maribor d.o.o. Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 18.541.600 € 30,80
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana 9.270.800 € 15,40
Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 8.849.400 € 14,70
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica 1.685.600 € 2,80
Termoelektrarna Brestanica d.o.o. Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica 1.685.600 € 2,80
60.200.000 € 100

Dejavnosti družbe

Kot glavne dejavnosti družbe lahko izpostavimo:
  • 35.111 proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah,
  • 35.119 druga proizvodnja električne energije,
  • 35.120 prenos električne energije,
  • 42.910 gradnja vodnih objektov,
  • 43.210 instaliranje električnih napeljav in naprav


Informacije javnega značaja

Objave po priporočilih in pričakovanjih ter kodeksu SDH