Osnovni podatki

Splošni podatki
Polno ime Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.
Skrajšano ime HESS, d.o.o.
Oblika organiziranosti družba z omejeno odgovornostjo
Naslov Cesta bratov Cerjakov 33 a, 8250 Brežice
Telefon +386 7 49 92 860
Faks +386 7 49 92 880
Št. registrskega vložka iz sodnega registra 2008/16001
Osnovni kapital 60.200.000 EUR
Velikost velika družba
Leto ustanovitve 2008
Transakcijski račun Banka: TRR:
NKBM d.d. SI56 0430 2000 1445 478
NLB d.d. SI56 0292 2026 1463 689
SPARKASSE d.d. SI56 3400 0102 0610 502
Davčna številka 20274173
Identifikacijska številka za DDV SI20274173
Matična številka 3306763000
Spletni naslov www.he-ss.si
E-mail naslov info@he-ss.si
Šifra dejavnosti 35.111

Organi družbe in njihova sestava

Skladno z dvotirnim sistemom upravljanja družbo HESS, d.o.o. vodi poslovodstvo družbe. Njegovo delovanje nadzira nadzorni svet, ki ga je imenovala skupščina družbe.

Direktor družbe - poslovodstvo družbe Bogdan Barbič Začetek: 1.4.2023 Konec: 31.3.2028
Člani nadzornega sveta mag. Kruno Abramovič, predsednik Začetek: 11.2.2024 Konec: 11.2.2028
mag. Damjan Seme, namestnik predsednika Začetek: 17.6.2022 Konec: 16.6.2026
Uroš Podobnik, član Začetek: 10.11.2020 Konec: 9.11.2024
Roman Modic, član Začetek: 22.10.2022 Konec: 21.10.2026
Marjan Jelenko, član Začetek: 26.8.2020 Konec: 25.8.2024
mag. Radovan Jereb, član Začetek: 19.1.2023 Konec: 18.1.2027

Sestava revizijske komisije nadzornega sveta


Člani revizijske komisije nadzornega sveta mag. Radovan Jereb, predsednik Začetek: 27.1.2023 Konec: 18.1.2027
mag. Kruno Abramovič, član Začetek: 15.2.2024 Konec: 11.2.2028
Andrej Štricelj, zunanji član Začetek: 25.8.2020 Konec: 24.8.2024

Lastniška struktura družbe

Družbenik Naslov Osnovni kapital Delež v %
GEN energija d.o.o. Vrbina 17, 8270 Krško 20.167.000 € 33,50
Dravske elektrarne Maribor d.o.o. Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 18.541.600 € 30,80
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana 9.270.800 € 15,40
Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode 8.849.400 € 14,70
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica 1.685.600 € 2,80
Termoelektrarna Brestanica d.o.o. Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica 1.685.600 € 2,80
60.200.000 € 100

Dejavnosti družbe

Kot glavne dejavnosti družbe lahko izpostavimo:
  • 35.111 proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah,
  • 35.119 druga proizvodnja električne energije,
  • 35.120 prenos električne energije,
  • 42.910 gradnja vodnih objektov,
  • 43.210 instaliranje električnih napeljav in naprav


Informacije javnega značaja

 

Objave po priporočilih in pričakovanjih ter kodeksu SDH