Projekti

Največji in ključni projekt družbe HESS je izgradnja verige petih hidroelektrarn na spodnji Savi. HE Boštanj, HE Arto – Blanca, HE Krško in HE Brežice so že zgrajene in obratujejo. Sledi še izgradnja zadnje v verigi HE na spodnji Savi, HE Mokrice.

V družbi HESS se zavedamo pomena sinergije in medsebojnega dopolnjevanja različnih obnovljivih virov energije. Sončni vir energije prepoznavamo kot enega pomembnejših trajnostnih obnovljivih virov za proizvodnjo električne energije, zato vlagamo tudi v nove vire za proizvodnjo električne energije iz energije sonca.

Podrobnejši opisi so pri posameznih projektih.