Projekti

Trenutno največji in ključni projekt družbe HESS, d.o.o. je izgradnja petih hidroelektrarn na spodnji Savi. HE Boštanj, HE Arto – Blanca, HE Krško in HE Brežice so že zgrajene in obratujejo. Sledi še izgradnja zadnje v verigi HE na spodnji Savi, HE Mokrice.

Opis in dejavnosti na HE so prikazane na posameznih hidroelektrarnah.