Strateški cilji

  • nadaljevanje in zaključek izgradnje HE na spodnji Savi,
  • izgradnjo voditi skladno s Koncesijsko pogodbo za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save in k njej sklenjenih aneksov,
  • izvajati in dokončati projekt izgradnje HE na spodnji Savi v okviru predvidenih finančnih sredstev v okviru sprejetih investicijskih programov,
  • zagotovitev kakovosti,
  • racionalno vodenje izgradnje,
  • obratovanja in vzdrževanja,
  • vzdrževanje dobrih odnosov z lokalnimi skupnostmi,
  • postopna izgradnja objektov drugih obnovljivih virov,
  • ozaveščeno ravnanje z okoljem.