Vizija

Družba HESS je skozi realizacijo večnamenskega strateškega projekta na spodnji Savi in izgradnjo največje sončne elektrarne v državi postala vodilna družba v Sloveniji pri izgradnji objektov za proizvodnjo električne energije iz OVE – hidroenergije in sonca – ter prispevku k nizkoogljični družbi. Svoje poslanstvo po zagotavljanju proizvodnje električne energije ter svojo nadaljnjo rast bo tudi v prihodnje gradila z razvojem trajnostnih rešitev.

Kot okoljsko odgovorna družba, ki se zaveda pomembnosti čim hitrejšega energetskega prehoda Slovenije k obnovljivim virom energije, zniževanja emisij toplogrednih plinov in prilagajanja podnebnim spremembam ter vseh izzivov in hkrati priložnosti na področju okolja in energetike v naslednjih desetletjih, bomo stremeli k vzpostavitvi zelenih sistemov, ki bodo celovito povezovali tako pridobivanje električne energije iz OVE kot tudi njeno učinkovito med sezonsko shranjevanje. Z izgradnjo novih hidro in fotonapetostnih elektrarn v kombinaciji z vodikovimi tehnologijami za hranjenje energije ter povezovanjem z različnimi institucijami znanja in sodelovanjem v raziskovalnih projektih, razvojnih aktivnostih in investicijah na področju razvoja zelenih energetskih rešitev, bo družba HESS pomembno prispevala k doseganju zastavljenih ciljev Slovenije glede čiste, zanesljive, konkurenčne in neodvisne energetske prihodnosti, s tem pa nenazadnje tudi k udejanjenju trajnostnega razvoja in zagotavljanju kakovostnega okolja za naše zanamce.

Družba bo svoj položaj na področju proizvodnje električne energije iz OVE utrdila z realizacijo strateških državnih projektov na Savi, in sicer z dokončanjem verige HE na spodnji Savi in pomembno vlogo pri projektu izgradnje verige HE na srednji Savi. Z načrtovanimi vlaganji v izgradnjo velikih fotonapetostnih elektrarn bo družba HESS prevzela položaj enega največjih proizvajalcev sončne električne energije v državi.