Vizija

Družba HESS je sodobna in tehnološko usmerjena družba, ki z optimalno in racionalno izgradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi ostaja vodilna družba pri izgradnji novih objektov na področju obnovljivih virov v državi ter omenjeni položaj še dodatno utrjuje.

S svojim poslanstvom – proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov – bo družba tudi v bodoče državi Sloveniji zagotavljala nujno potrebno okolju prijazno energijo, lokalnemu področju pa kljub velikim posegom v prostor dodatno kvaliteto življenja ter predvsem zaščito in varnost pred visokimi vodami.

Družba je in bo še zlasti v prihodnosti veliko investirala v znanje, kar ji bo poleg uspešnega vodenja poslovnih procesov omogočalo tudi zagotavljanje kvalitetnega, zanesljivega, varnega ter okolju prijaznega obratovanja.