Vrednote

Vrednote imajo pomemben vpliv na poslovanje različnih podjetij v različnih okoljih, zato tudi na tem področju poslovanja veliko moči usmerjamo še zlasti v odnose do uporabnikov, družbenega okolja, okolja in narave, zaposlenih, poslovnih partnerjev in lastnikov. To pomeni, da skrbimo za:

 • odgovorno in uspešno vodenje družbe v skladu s pričakovanji lastnikov,
 • motiviranje zaposlenih k visoko profesionalnemu delu,
 • dodatnemu izobraževanju, osebnostnemu razvoju in veliki pripadnosti družbi,
 • zagotavljanje znanju primernih,
 • varnih in stabilnih delovnih mest ter ustvarjalnega delovnega okolja,
 • pozitiven ter spoštljiv odnos do ožjega in širšega družbenega okolja,
 • stalno izboljševanje sistema vodenja in učinkovitega poslovanja,
 • doseganje poslovne odličnosti,
 • razvijanje odgovorne in dolgoročne politike z obstoječimi in možnimi poslovnimi partnerji,
 • skrbno varovanje okolja,
 • izgradnjo okolju prijaznih proizvodnih objektov električne energije iz obnovljivih virov,
 • proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije.