WACOM – Interreg Danube Transnational Programme (DTP)HESS, d.o.o. se je vključil v evropski projekt WACOM (Water Contingency Management in the Sava River Basin), ki se je uradno začel 1. julija 2020 in bo trajal 30 mesecev (do decembra 2022).

Glavni cilj projekta je izboljšati koordinirano meddržavno, medsektorsko in medinstitucionalno sodelovanje ter odziv na nesreče in poplave na reki Savi.

V projektu sodeluje deset projektnih partnerjev in devet strateških partnerjev iz celotnega savskega porečja (Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija in Avstrija). Med partnerje sodijo institucije odgovorne za upravljanje voda, plovbo in civilno zaščito.

Uradna spletna stran projekta: WACOMWACOM (.pdf) Projekt je sofinanciran iz skladov Evropske unije (ESRR, IPA).